Totalleverans av renrumsarbeten innehåller anläggning av renrum och projektering av installationsteknik.


Vårt installations- och serviceföretag för automatiska sprinkleranläggningar har godkänts av finska Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Tjänster

Hos oss hittar du tjänster för varje byggprojekt: vatten, avlopp, värme, ventilation, kylning, sprinkler, tryckluft, fjärrvärme, gasrör, undertrycksavlopp, renrumsanläggning, byggnadsautomation, ventilationsrengöring samt justering och mätning av VVS-system.


Pohjanmaan Talotekniikka Oy